ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh 

 

Chung (ĐK): Chúa yêu trần thế, Alle, Alleluia, đă chết cho đời, Alle, Alleluia, và đă sống lại, Alle, Alleluia, hát lên người ơi, Alleluia, Hát lên người ơi, Alle, Alleluia, sáng tươi huyền diệu, Alle, Alleluia, là một kiếp người, Alle, Alleluia, được Chúa thương yêu, Alle, Alleluia, được Chúa thương yêu, Alleluia.

PK 1: Mừng hát hỡi những ai xuôi triền thất vọng. Mừng hát hỡi những ai ôm niềm đau. V́ có Chúa t́nh yêu đang ở với ta.

PK 2: Mừng hát hỡi những ai lê đời khó nghèo, và ai trơ trọi ngay trên giường chết. V́ có Chúa Trời Đất đang ở với ta.

PK 3: Mừng hát hỡi những ai mong được đời đời, và ai đang dựng xây cho trần giới. V́ có Chúa tạo hóa đang ở với ta.

PK 4: Mừng hát hỡi những ai mơ mùa thái ḥa, và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến. V́ có Chúa B́nh Yên đang ở với ta.

 

Tập tài liệu này

được lấy từ cuốn " Đường Thánh Giá Giới Trẻ"

của Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Cao-Bùi, 1998,

và đă được cùng người soạn viết thêm phần “Mở Đường Thánh Giá

và điều chỉnh hầu hết phần “Nghiệm Đường Thánh Giá

cho hợp với chủ đề

Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta” (Jn 1:14),

một chủ đề Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă chọn cho giới trẻ

và đồng thời ngài cũng gửi cho giới trẻ một sứ điệp trong Năm Thánh 2000.

theo chủ đề này.

Nếu

bản “Đường Thánh Giá Giới Trẻ” trước đây

được giới trẻ thực hiện trước Năm Thánh 2000 tại các dịp như:

Trại Hè Niềm Tin XI, TGP/LA, 16/8/1996,

Tĩnh Huấn Fatima VI, TGP/LA, 1/12/1996,

Đại Hội Giới Trẻ TGP/LA 1, 23/3/1997,

Trại Hè Niềm Tin XII, TGP/LA, 29/8/1997,

Đại Hội Giới Trẻ TGP/LA 2, 29/3/1998,

 Tĩnh Huấn Fatima VIII, TGP/LA, 29/11/1998,

th́

“Đường Thánh Giá Giới Trẻ” theo chủ đề được soạn lại này

cũng là để sử dụng trong

Đại Hội Giới Trẻ Công Nam Liên Giáo Phận Nam California ngày 19/8/2000

 

Cảm Tạ và Tri Ân

Các nhạc sĩ:

Thành Tâm, Đỗ Vy Hạ, Kim Long, Văn Chi, Hùng Lân, Hoài Đức, P.Kim, Hồng Trần, và Khuyết Danh

đă đóng góp sáng tác cho nhu cầu Đường Thánh Giá Giới Trẻ trong tập tài liệu này.

Xin Chúa Kitô Phục Sinh là tất cả vinh quang bất diệt cho qúi vị.