ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh 

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Bốn: Chúa Giêsu được chôn táng trong mồ đá.  

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Theo thân phận của ḿnh, con người chết là con người trở về bụi đất. Chính v́ thế, con người mới được chôn xuống ḷng đất, nơi thi thể của họ, sang đến ngày thứ tư là bắt đầu thối rữa. Nếu khi c̣n sống, hoa mầu ruộng đất được con người hưởng dùng như một thực phẩm đă trở nên huyết nhục của con người và nơi con người thế nào th́ sau khi chết xác thịt của con người lại trở thành chất liệu trong thiên nhiên như vậy. Thế nhưng, v́ được thụ thai trong ḷng dạ của một Trinh Nữ bởi Quyền Phép Chúa Thánh Thần, chứ không phải bởi đam mê nhục dục, bởi ư muốn con người và bởi tinh chất nam nhân, thân xác của Vị Thiên Chúa làm người, nhất là thân xác này lại được nên một với Thần Tính hằng sống bất diệt ngay từ giây phút đầu thai, không thể nào lại trở thành bụi đất được, không thể nào bị tan rữa. Tuy nhiên, như Người tự ư muốn bỏ sự sống ḿnh đi để cứu loài người khỏi quyền lực sự chết là quyền lực làm cho họ phân rẽ với chính bản thân, với tha nhân cũng như với thiên nhiên thế nào, Người cũng muốn xuống tận ngục sự chết là âm phủ để giải thoát những người đă chết trong công chính như vậy. Nhất là để ḷng đất, nơi đang chất chứa tất cả mọi bộ xương của các vong linh, nơi mang xác chất đă bị tan ḥa của những thân người nằm xuống, một khi được ôm ấp lấy chính thân thể của Đấng là sự sống lại và là sự sống, bằng ṿng tay mộ đá chôn Người, cũng được thánh hóa như chính sự chết đă được thánh hóa bằng tử giá của Người. Bởi thế, ḷng đất, yếu tố làm nên tạo vật hữu h́nh như đă làm nên thân xác con người, cũng là yếu tố bao gồm và biểu hiệu tất cả thiên nhiên vật chất, một khi được tiếp xúc thực sự với hạt giống thần linh là thi thể của Chúa Kitô th́ đă bắt đầu chuyển ḿnh hồi sinh. Nhất là kể từ giây phút thân xác của Vị Thiên Chúa làm người sống lại và ra khỏi giới hạn giam hăm của ngôi mộ chết chóc, tạo vật thiên nhiên nói chung và con người nói riêng đă thấy sáng ngời cả một chân trời cánh chung chan ḥa sự sống trường sinh, một Sự Sống Thần Linh Thiên Chúa đă ban cho con người ngay từ đầu, một sự sống con người đă làm mất đi, song Ngài lại ban cho họ dồi dào hơn, bằng Thần Linh của Ngài, trong Chúa Giêsu Kitô và nhờ Nhiệm Thể Giáo Hội Con Ngài, cho đến khi Ngài hoàn toàn canh tân lại tất cả mọi sự để trở thành một trời đất mới, nơi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

 

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Sau hết, thi thể của Chúa Giêsu đă được tẩm liệm bằng dầu thơm của ông Nicôđêmô, người đă âm thầm đến gặp Chúa Giêsu trước kia, và được chôn táng theo tục lệ của dân Do Thái, trong một ngôi mộ đá c̣n nguyên của ông Giuse Aramathia gần đó. Mai-Đệ-Liên và một số phụ nữ c̣n ở lại bên mồ Chúa, nơi các trưởng tế cũng xin Philatô cho phép sai thuộc hạ đến canh giữ v́ sợ ứng nghiệm lời Chúa nói với họ về thân xác phục sinh của Người khi c̣n sống: "Qúi vị cứ phá đền thờ này đi, sau ba ngày Tôi sẽ dựng lại".

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Ôi Chúa Giêsu là Đấng đă làm cho thân xác Lazarô chết 4 ngày, thời điểm xác chết của con người bắt đầu bị thối rữa, được hồi sinh bước ra khỏi mồ. Thế mà, Vị Thiên Chúa hằng sống làm người là sự sống lại và là sự sống, lại được chôn táng trong mồ. Thế nhưng, Vị Thiên Chúa hằng sống đă hóa thân làm người không phải chỉ muốn chết đi thôi, mà c̣n muốn dùng cái chết hầu có thể xuống tận âm phủ của cơi chết để hủy diệt tận gốc rễ sự chết, để rồi từ đó, từ vực sâu tối tăm vọt lên ánh sáng sự sống trường sinh bất diệt. Phải chăng, lạy Chúa, qua việc Chúa chịu chôn táng trong ḷng đất, nơi hoàn toàn biến khuất trước con mắt thế gian, qua một thời gian rồi mới phục sinh, Chúa muốn Kitô hữu chứng nhân chúng con thâm tín rằng, thân phận và ơn gọi làm Kitô hữu chứng nhân của chúng con là ở chỗ phải làm sao sống như một hạt lúa miến mục nát đi trong ḷng đất thế gian là các môi trường sống của ḿnh, nhờ đó chúng con mới có thể làm cho nhân loại nhận biết Chúa, tức mới có thể sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho Chúa, hay ở chỗ trở nên như một chút men tin yêu, hoàn toàn bị chôn vùi đi trong ba đấu bột là bản thân, gia đ́nh và xă hội loài người, để nhờ đó chúng con mới có thể trưyền bá Phúc Âm hóa thế gian, hoặc ở chỗ trở nên như muối đất để giữ cho thế gian khỏi ươn thối trong ngôi mồ văn hóa tử vong ngày nay?

 

Hát Đường Thánh Giá

(Tôi Tin của Thành Tâm)

            Chung (ĐK): Tôi tin, tôi tin Chúa đă thương tôi, nên Người đă phải chết, chết v́ tôi. Nên tôi, nên tôi vẫn tin luôn, tin Người hay tha thứ dù tội tôi trăm mối. Tôi tin, tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời tôi bao phen giông tố. Măi măi Chúa là gịng nước trong, dạt dào ḷng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. (sau solo tất cả hát lại ĐK này một lần nữa)

            Solo (PK1+2): nhiều khi trong bóng đêm, nh́n trời trăng sao ôi đẹp qúa. Nhưng biết đă mấy mùa nh́n lá, đă mấy chiều nh́n mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước trên đường chông gai đang ngập lối, than trách Đấng Hóa Công vô t́nh, sao nỡ phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.  

 ĐƯỜNG THÁNH GIÁ CUỘC ĐỜI  

(Hướng dẫn nữ đọc lời kết này, như hướng dẫn nam đă đọc lời mở)

 

 

Qúi bạn thân mến, nếu Thiên Chúa vô cùng toàn năng và khôn ngoan cũng không muốn dùng bất cứ cách nào khác, dễ dăi hơn, cân xứng hơn, nhanh chóng hơn, để cứu thoát nhân loại chúng ta sa đọa v́ nguyên tội, ngoài Đường Lối Thánh Giá là đường lối vô cùng nhục nhă, khổ đau và điên dại, th́ Ngài muốn tỏ cho chung nhân loại cũng như riêng Kitô hữu chúng ta thầy ít là 3 chân lư sau đây:

            Chân lư thứ nhất: "Thiên Chúa là t́nh yêu" (1Jn.4:8,16). Thật vậy, nếu không phải "là t́nh yêu", Thiên Chúa có thể nào lại "yêu thế gian đến ban con một ḿnh" (Jn.3:16), và nhất là có thể nào lại "không dung tha cho Con riêng ḿnh, một phó nộp Người v́ tất cả chúng ta" (Rm.8:32) chỉ là loài thụ tạo vô cùng thấp hèn chẳng là ǵ trước nhan Ngài.

            Chân lư thứ hai: Thiên Chúa muốn chinh phục con người bằng t́nh yêu, không bằng quyền lực hay áp chế. Bởi thế, con người sẽ nhận ra Ngài khi họ cảm nhận được Ngài yêu thương họ. Và cũng bởi thế, tội phạm đến "Thiên Chúa là t́nh yêu" nhất không phải ở chỗ con người không nhận biết Ngài hay chối bỏ Ngài, bằng những đam mê dục vọng hay sợ hăi yếu đuối của ḿnh, cho bằng ở tại không tin vào ḷng từ ái thứ tha của Ngài.  

            Chân lư thứ ba: Con người không thể gặp được "Thiên Chúa là t́nh yêu" một cách toàn vẹn ở đâu khác ngoài Thánh Giá. Chúa Giêsu đă khuyên: "Hăy qua cửa hẹp mà vào" (Mt.7:13), và đă khẳng định: "Ai muốn theo Thày phải bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh hằng ngày mà theo Thày" (Mt.16:24). Thánh Giá chính là vinh quang của "những ai Thiên Chúa biết trước Ngài cũng tiền định cho nên giống h́nh ảnh Con Ngài" (Rm.8:32). 

Tâm Ca Cuối Đường Thánh Giá

(Vui Ngày Trở Về của Thành Tâm)

            Chung (ĐK): Người đi trong đau thương sẽ về giữa vui cười, ḥa tiếng tơ đàn hát rộn ràng câu nhớ thương. Người gieo trong đau thương gặt trong ngàn tiếng ca, lời ca đẹp ư thơ, nh́n lúa mênh mông ḷng tràn dâng mến thương (sau solo hát lại ĐK này lần nữa, trước khi lĩnh phép lành kết, nếu có LM).

            Solo (PK1): Ai yên vui sống trong đơn nghèo, không hay mơ ước không ham giầu. Vui lên đi hỡi người đang đói, Chúa sẽ đoái ban Nước Trời. Ai đi trong bóng đêm u hoài, trông mong sao ánh dương soi đời. Vui lên đi hỡi ai sầu tủi, này Người sẽ ủi an ngươi.

+

 Tột Đỉnh Vinh Quang của Đường Thánh Giá:

CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI TỪ TRONG KẺ CHẾT.

 

Diễn Đường T́nh Thập Giá (hướng dẫn nữ)

            Đúng như Chúa Giêsu khi c̣n sống đă tiên báo với riêng các môn đệ 3 lần về số phận tử nạn rồi phục sinh của ḿnh, cũng như với dân Do Thái một lần về dấu hiệu để có thể làm cho họ tin Người, ở chỗ Người sẽ dựng lại ngôi đền thờ bị họ dùng tay dân ngoại tàn phá là thân thể của Người trong ba ngày, Người đă thực sự sống lại từ trong kẻ chết để tiêu diệt kẻ thù cuối cùng của con người là chính sự chết và mang lại sự sống trường sinh bất tử cho con người: “Thày là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Thày dù có chết cũng được sống, và ai đang sống mà tin Thày sẽ không chết đời đời” (Jn 11:25-26).

 

Tâm Ca Phục Sinh:

(Alleluia, Hát Lên Người Ơi của Tuấn Anh và Trần Sĩ Tín)