ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh 

 

PK 1- Một buổi chiều tím khi hoàng hôn xuống đồi. Một người nằm chết trên thập tự máu loang. Một người nằm đó trong cơn u hoài, đau thương miệt mài không một ai khóc thương phận Người, không một ai sớt chia niềm đau của Người.

ĐK.- Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, xin tha cho tôi con người bạc t́nh, xin tha cho tôi con người bội ước. Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, Chúa v́ yêu tôi nên vào cuộc đời, Chúa v́ yêu tôi nên nhận làm người cho t́nh lên ngôi.

.           Nam (hát tiếp ngay điệp khúc bài "T́nh Thương Nhiệm Mầu" của Hồng Trần): Yêu thương là thế đấy, t́nh yêu ôi đắm đuối nhiệm mầu. Yêu con, chính v́ yêu con, Chúa đă chết trên đồi vắng. Con xin hy sinh cuộc t́nh, nguyện theo tiếng Chúa mời gọi, dẫu có lúc sầu héo hon, xin trung kiên theo Chúa suốt cuộc đời.

            Nữ (hát tiếp ngay phiên khúc 2 bài "Xin Tri Ân" của Thành Tâm): Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đă chết, chết cho con, chết hy sinh trên thập h́nh, cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau, cho khóc than, cho hờn oan sẽ phai tàn.

            Chung (giơ tay lên cao hát tiếp điệp khúc bài "Xin Tri Ân" trên): Xin tri ân, xin tri ân, con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con, không bờ không bến. Hôm nay đây, như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của t́nh thương.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

(Nếu muốn đi trọn 14 Đường Thánh Giá, th́ bỏ lời kết dưới đây, để tiếp tục ở trang 49)  

 

TUYỆT ĐỈNH ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

 

 (Hướng dẫn nữ đọc lời kết này, nếu muốn chấm dứt tại đây)

  Qúi bạn trẻ thân mến, theo thực hành, 14 đoạn đường Thánh Giá c̣n hai đoạn nữa mới chấm dứt. Tuy nhiên, căn cứ vào lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly: "Không có t́nh yêu nào cao cả hơn t́nh yêu của người thí mạng sống ḿnh v́ bạn hữu của ḿnh" (Jn.15:13), th́ chúng ta có thể kết thúc việc Cử Hành Đường Thánh Giá của chúng ta ở đây. Bởi v́, đến đây, ở đoạn đường Thánh Giá thứ 12 này, chúng ta đang tưởng niệm lại một mầu nhiệm vô cùng cao cả của Kitô Giáo chúng ta, một mầu nhiệm mà, cũng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đă truyền cho Giáo Hội: "Các con hăy làm việc này mà nhớ đến Thày" (Lk.22:19; 1Cor.11:23), tức là Ngài truyền cho Giáo Hội cử hành mầu nhiệm yêu thương chiến thắng tội lỗi và sự chết, một mầu nhiệm đă được thực hiện nơi thân xác tử giá nhưng phục sinh của Ngài.

            Như thế, thưa qúi bạn, nếu thập giá đối với trần gian là biểu hiệu cho tội lỗi và sự chết, th́ Thánh Giá đối với Kitô hữu chính là biểu hiệu cho t́nh yêu và sự sống. Thế nhưng, t́nh yêu và sự sống này chẳng những là một kho tàng qúi giá cần phải được che giấu hết sức kỹ lưỡng kẻo bị đánh cắp, mà c̣n là một nguồn suối tràn lan, như "máu (biểu hiệu cho t́nh yêu) và nước (biểu hiệu cho sự sống) chảy ra", từ cạnh sườn Chúa Giêsu bị lưỡi giáo của người lính Rôma đâm vào, sau khi Ngài đă chết trên thập giá. Do đó, để t́nh yêu và sự sống từ thân xác tử giá và phục sinh của Chúa Kitô có thể chảy đến "tận cùng trái đất" (Mt.28:20), đến "mọi tạo vật" (Mk.16:15), cũng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đă truyền cho thành phần theo Ngài rằng: "Thày đă yêu thương các con thế nào, các con cũng hăy yêu thương nhau như vậy. T́nh các con yêu thương nhau là dấu để thế gian nhận biết các con là môn đệ của Thày" (Jn.13:34-35).

            Các bạn thân mến, đó là lư do, để kết thúc việc cử hành Đường Thánh Giá của chúng ta hôm nay, một cử hành chính mầu nhiệm yêu thương cao cả đă chiến thắng tội lỗi và sự chết trên thế gian, ngay nơi bản tính loài người của chúng ta được Thiên Chúa mặc lấy, chúng ta hăy nắm lấy tay nhau, "nối ṿng tay lớn", cùng hát bài "Kinh Ḥa B́nh" của thánh Phanxicô Khó Khăn.

            "Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hăy dùng con như khí cụ b́nh an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an ḥa vào nơi tranh chấp, đem chân lư vào chốn lổi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọl ánh sáng vào nơi tối tăm, đem nguồn vui đến chốn u sầu.

            "Lạy Chúa, xin hăy dạy con: T́m an ủi người hơn được người ủi an, t́m hiểu biết người hơn được người hiều biết, t́m yêu mến người hơn được người mến yêu. V́ chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên ḿnh là lúc gặp lại bản thân; v́ chính khi hiến thân là khi được nhận lănh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái, xin mở rộng ḷng con. Xin thương ban xuống những ai ḷng đầy thiện chí ơn an b́nh"".

 

(Tất cả cúi đầu lănh nhận phép lành Thánh Giá, nếu có LM chủ sự)

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Ba: Chúa Giêsu được hạ xác xuống khỏi thập giá.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Chúa Giêsu Kitô, Vị Thiên Chúa hằng sống làm người, thực sự đă chết trong thân xác được thụ thai bởi Quyền Năng Đấng Tối Cao và được sinh ra bởi một con người mà 33 năm sau c̣n ôm lấy tấm thân của chính Người Con thật sự của ḿnh trong ḷng, nhưng không phải là một thân xác sinh động nữa, mà là một tử thi bất động vô hồn không c̣n nhận ra mẹ ḿnh, không c̣n rúc vào ḷng mẹ để bú no sữa mẹ, không c̣n nhoẻn miệng hồn nhiên cười với mẹ, không c̣n bập bẽ hóng chuyện của mẹ, không c̣n thiếp ngủ ngây thơ trong ḷng mẹ…

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Luật Do Thái không cho xác chết c̣n treo trên thập giá trong ngày dọn mừng Lễ Vượt Qua. Bởi thế, để xác của các tử tội bị treo trên thập giá có thể được hạ xuống, quân lính phải đến đánh dập ống chân hai người tử tội cùng bị đóng đanh với Chúa Giêsu, song lại dùng giáo đâm vào cạnh sườn Người xem đă hoàn toàn chết thật chưa. Như Philatô ban phép cho ông Giuse Aramathia, một trong những người môn đệ âm thầm của Người, thi thể của Chúa Giêsu đă được hạ xuống khỏi thập giá. Mạo gai của Người được gỡ ra. Mẹ Maria đă ôm lấy Thánh Thể Người Con Chí Ái Chí Tôn của ḿnh, với tấm ḷng tan nát đúng như lời tiên báo của ông già Simêon: “Con trẻ này sẽ nên cớ vấp phạm cho nhiều người trong dân Israel… Phần bà sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu”.

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Là một tử thi hoàn toàn vô hồn bất động, Chúa Giêsu không c̣n cảm thấy ǵ nữa, dù đang ở ngay trong tấm ḷng ấm cúng của người mẹ đă sinh ra ḿnh 33 năm về trước. Phần Mẹ Maria cũng thế, giây phút hạnh phúc nhất của Mẹ, sau đoạn đường khổ nạn và quăng thời gian tử giá của Chúa Kitô, đó là lúc Mẹ được ôm lấy Người, để an ủi, để săn sóc vỗ về. Thế nhưng, chính lúc ấy Người không c̣n nghe thấy ǵ nữa, không c̣n cảm thấy ǵ nữa. Bởi thế, Người Con là hạnh phúc trên hết và hạnh phúc duy nhất của Mẹ bấy giờ lại trở thành niềm đau nhức nhối nhất, khủng khiếp nhất, kinh hoàng nhất cho Mẹ, khi Mẹ ôm lấy tấm thân tan nát lạnh cứng của Con mà không làm ǵ được. Phải chăng, qua cảnh tượng vô cùng thảm thương của hai Mẹ Con Chúa trên đồi tử giá trong một buổi hoàng hôn tím mầu này, Chúa muốn cho Kitô hữu chứng nhân chúng con hiểu rằng, để có thể trọn vẹn kết hợp với Chúa, hoàn toàn nên giống Chúa, sẽ có những lúc, trong cuộc đời sống đạo của ḿnh, chúng con phải trở nên lănh đạm như một xác chết trước những ủi an và thông cảm của trần gian, nhất là lúc chúng con bước đi trong thung lũng tối, lức chúng con như bị đầy xuống âm phủ. Đó là những lúc, đối với con người tự nhiên của chúng con, nhất là đối với con người đang nhiệt thành t́m Chúa và gắn bó với Chúa của chúng con, Chúa sẽ không phải và không c̣n là một Đấng biến h́nh uy nghi sáng láng trên núi cao nữa, không c̣n là Cứu Chúa toàn năng của chúng con nữa, như chính Chúa đă bị Chúa Cha bỏ rơi trên thập giá, mà là một Vị Thiên Chúa bất lực, một Vị Thiên Chúa làm người không thể tự ḿnh xuống khỏi thập giá, song phải được người ta tháo xuống khỏi thập giá để đem chôn táng trong một ngôi mộ trống…

 

Hát Đường Thánh Giá

(Giờ Tử Nạn của Hoài Đức)

            Nam (PK1): Hỡi không gian rủ sương mù. Ngàn mây hỡi, hăy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, v́ thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

            Nữ (PK2): Xé tung ra màn che đền. Và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Đá muôn năm nào vững bền. Giờ Con Chúa tắt hơi núi sọ đây.

Chung (ĐK): Ôi bởi con mà Chúa mang thảm h́nh! Con đớn đau nh́n vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ đây thờ Chúa hết tâm t́nh.