ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh



 

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa. 

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Một: Chúa Giêsu bị đóng đanh vào thập giá.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Nếu không phải là một quái thai hay bị di tật bẩm sinh hoặc là một thương phế nhân, th́ con người được sinh ra phải có đủ ba phần là đầu, ḿnh và chân tay. Là người và thực sự là một con người lành mạnh, Chúa Giêsu hoàn toàn không bị một khuyết tật nào, cả về thể lư lẫn tâm thần. Về thể lư Người cũng có đủ tứ chi. Chính nhờ đôi chân nhân loại của ḿnh, Vị Thiên Chúa làm người là Đức Giêsu Kitô này đă đi khắp nơi để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, đồng thời cũng để t́m kiếm những con chiên lạc hết sức quí thương của Ngài mà ôm chặt lấy trong ṿng tay âu yếm của ḿnh. Và cũng nhớ chính đôi cánh tay, với bàn tay mỗi bên đủ năm ngón của ḿnh, Vị Thiên Chúa nhập thể ấy đă dùng để trực tiếp chạm đến những thương tích nơi thân xác của con người mà chữa lành bệnh hoạn tật nguyền của họ và cho họ. Thế mà, cuối cùng,

 

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Viên đại đội trưởng trịnh trọng đưa tay chỉ vào cây thập giá nằm dưới đất mà thân thưa cùng Chúa Giêsu: "Tâu đức vua Do Thái, đă đến giờ ngài đăng quang, xin ngài hăy lên ngai báu của ngài". Thế là đám lính áp lại đè Chúa Giêsu ngă nằm ngửa trên cây thập giá. Bọn họ ngồi xuống gh́ chặt tay chân và ḿnh mẩy Chúa Giêsu cho tên lính cầm búa bắt đầu nện đanh thật mạnh xuống đâm thâu qua tứ chi của Chúa Giêsu. Bấy giờ họ cũng đóng đanh hai tên tử tội cùng với Chúa Giêsu. Sau đó, ngắm nghía chiếc áo của Chúa Giêsu, một người lính phát giác: "Chiếc áo này hay lắm, nó được dệt thành một tấm vải duy nhất từ đầu đến chân". Viên đại đội trưởng liền đề nghị: "Thế th́ chúng ta hăy bắt thăm xem ai được chiếc áo lạ này đi hả, chứ đừng có xé ra, kẻo uổng".

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Ôi Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa toàn năng nhưng đă để cho ḿnh bị đóng đanh chân tay vào cây thập tự giá, trở thành một thứ đồ phế bỏ, một thứ đồ vô dụng. Phải chăng, qua việc tự nguyện trở thành hoàn toàn bất lực trước sức ác hại của sự dữ này, Chúa muốn dạy cho Kitô hữu chứng nhân chúng con biết rằng, đời sống Kitô hữu chúng con một khi đă nhất định bỏ ḿnh mà theo Chúa trên con đường hẹp khổ giá, thế nào cũng bị thế gian kịch liệt và dữ dội chống đối, đến nỗi, cuối cùng thế gian bao giờ cũng sẽ là kẻ chiến thắng, ở chỗ chúng con sẽ bị bách hại và tử đạo. Thế nhưng, nếu bị đóng đanh vào thập giá mà không thắng được thế gian và không cứu chuộc được nhân loại th́ Chúa là đường, là sự thật và là sự sống đă không làm gương mù cho chúng con như thế. Bởi đó, Kitô hữu chúng con cần phải thâm tín rằng, chỉ có lành mới thắng dữ, chứ không phải mắt đền mắt răng đền răng, và chỉ khi nào chúng con hoàn toàn phó thác đến bất động như chết trong cánh tay toàn năng quan pḥng của Thiên Chúa, Đấng làm chủ mọi sự và có thể biến dữ nên lành, chúng con mới thực sự trở nên tất cả những ǵ Thiên Chúa muốn, cũng là trở nên tất cả mọi sự cho mọi người, để Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự.

 

Hát Đường Thánh Giá

(Lời Vọng T́nh Yêu của Đỗ Vy Hạ)

            Nam (PK1): Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời t́nh yêu. Giêsu gục ngă treo trên thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đầy! Thân tàn vơi Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân t́nh biển khơi.

            Nữ (PK2): Trên đồi cao trong tiếng ngân chuông chiều vọng t́nh yêu. Giêsu lặng lẽ môi khô bờ hé tim nát tan gai nhọn bạo tàn! Ân t́nh sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi Cha Người hỡi xin tha lầm lỗi những tháng năm du đời biệt tăm.

            Chung (ĐK): Chỉ v́ t́nh yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. V́ Người chỉ đến sống cho t́nh yêu, chết cho t́nh yêu, để cứu muôn người lỗi tội, đưa về trời đẹp tươi. Là là la lá, lá la là la, lá la là la, là là la lá, lá la là la, lá la là la.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Mười Hai: Chúa Giêsu tắt thở trên cây thập giá.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)  

Là người ai cũng phải chết. Chúa Giêsu là người thật, do đó, b́nh thường Người cũng phải chết. Tuy nhiên, cái chết của Người không phải là một cái chết theo tự nhiên gây ra bởi nguyên tội. Dù là người thật, song Người cũng là Thiên Chúa thật. Bởi thế, v́ bản tính loài người của Chúa Giêsu đă được vĩnh viễn nên một với thần tính hằng sống của Người ngay từ giây phút nhập thể trong ḷng Trinh Nữ Maria, mà thân xác của Người cũng sẽ muôn đời bất tử, không thể nào chết được. Thế nhưng, chính v́ muốn chứng minh rơ ràng cho trần gian thấy được sự thật là Người đến thế gian không phải để làm theo ư riêng nhân loại của Người, mà là Người hoàn toàn được sai bởi Đấng đă thực sự yêu thế gian đến ban Con một Ngài, thậm chí đến không dung tha cho Con Ngài, trái lại, đă phũ phàng trao phó Con Ngài cho loài người hành sử tùy ư nghĩ mù quáng của họ cũng như ư muốn ngông cuồng của họ, để nhờ đó, nhờ cuộc tử giá vô cùng thương đau ô nhục này của một Vị Thiên Chúa làm người, ai tin Con Ngài sẽ được Sự Sống Thần Linh đời đời, mà Chúa Giêsu đă tự ư hiến mạng sống ḿnh đi theo Thánh Ư Chúa Cha, cho phần rỗi của chung loài người và nhất là cho riêng thành phần môn đệ theo Người, thành phần làm nên Giáo Hội của Người, được hoàn toàn thánh hóa trong chân lư.

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Viên đại đội trưởng trịnh trọng đưa tay chỉ vào cây thập giá nằm dưới đất mà thân thưa cùng Chúa Giêsu: "Tâu đức vua Do Thái, đă đến giờ ngài đăng quang, xin ngài hăy lên ngai báu của ngài". Thế là đám lính áp lại đè Chúa Giêsu ngă nằm ngửa trên cây thập giá. Bọn họ ngồi xuống gh́ chặt tay chân và ḿnh mẩy Chúa Giêsu cho tên lính cầm búa bắt đầu nện đanh thật mạnh xuống đâm thâu qua tứ chi của Chúa Giêsu. Bấy giờ họ cũng đóng đanh hai tên tử tội cùng với Chúa Giêsu. Sau đó, ngắm nghía chiếc áo của Chúa Giêsu, một người lính phát giác: "Chiếc áo này hay lắm, nó được dệt thành một tấm vải duy nhất từ đầu đến chân". Viên đại đội trưởng liền đề nghị: "Thế th́ chúng ta hăy bắt thăm xem ai được chiếc áo lạ này đi hả, chứ đừng có xé ra, kẻo uổng".

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            ÔÂi Chúa Giêsu là mục tử nhân lành đă hiến mạng sống ḿnh v́ chiên. Chúa ơi, chính v́ nguyên tội mà loài người chúng con khi được sinh vào trần gian đă phải mang thân phận chết đi cả phần hồn lẫn phần xác. Thế nhưng, để có thể cứu chúng con  khỏi t́nh trạng vô cùng bất hạnh này, một t́nh trạng do chính chúng con gây ra, tức để có thể tiêu diệt tội lỗi và sự chết nơi bản tính loài người chúng con đă bị Satan truyền độc cho ngay từ ban đầu, Chúa đă phải mặc lấy nhân tính của chúng con, tức đă lănh nhận vào ḿnh tất cả tội lỗi cùng với mọi hậu quả của nó là khổ đau và sự chết của chúng con. Chúa đă chịu khổ và chết đi trong bản tính loài người của chúng con v́ tuân theo Thánh Ư Chúa Cha, để chẳng những bù lại cái chết v́ theo ư riêng của hai nguyên tổ loài người chúng con, mà c̣n thánh hóa cả những ǵ là hèn hạ và đau khổ nhất trên đời trở thành phương tiện cứu độ và thánh hóa chúng con, tức Chúa đă biến thập giá trở thành thánh giá cho Kitô hữu chúng con, nhờ đó, Kitô hữu chúng con là chiên của Chúa, qua các Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, c̣n được hưởng Sự Sống Thần Linh, một Sự Sống dồi dào hơn là khi hai nguyên tổ chúng con chưa sa ngă phạm tội nữa. Phải chăng đó là ư nghĩa của ân sủng và chân lư như máu cùng nước chảy ra từ cạnh sườn Đấng đă bị đâm thâu sau khi chết trên thập giá, Đấng đă yêu thương những kẻ thuộc về ḿnh th́ yêu thường đến cùng, đến chết đi để được nhận biết ḿnh là ai và ḿnh yêu họ như thế nào!

  

Hát Đường Thánh Giá:

Solo (PK 1 bài "H́nh Như Chúa Đă Bỏ Con" của Đỗ Vy Hạ): Này h́nh như Chúa đă bỏ con, Ngài chẳng thương thân con hao ṃn. Và h́nh như Chúa đă ĺa con, Ngài để con từng ngày héo hon, trong ngàn muôn xót xa - Giang tay thập tự con chết theo buồn đau. Giang tay cuộc đời con xác thân hoen máu. Chúa hỡi t́nh nḥa in mắt sâu, tủi hờn vương gót chân, sao Cha đành bỏ con.

                (Nếu không muốn bài này hay không hát được bài này, cũng có thể hát solo bài khác thay thế, như bài "Chiều Tím" của Duy Thiên):