ĐƯỜNG THÁNH GIÁ GIỚI TRẺ

*

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh 

 

Tôi”. Philatô nói với dân chúng: “Ta không thấy người này có tội ǵ cả!” Dân chúng hô lên: “Nếu quan tha cho hắn th́ quan không phải là trung thần của Cêsa!”. Để làm cho dân Do Thái hả giận, Philatô ra lệnh hành hạ Chúa Giêsu. Quân lính đánh đập Người, mặc áo tím cho Người và đội triều thiên gai lên đầu Người. Thế rồi Philatô mang Người ra trước mặt họ mà nói: "Này là Con Người". Dân chúng liền hô lên: "Đóng đanh hắn vào thập giá! Đóng đanh hắn vào thập giá! Đóùng đanh hắn vào thập giá!" Philatô gắng lần cuối: "Há ta lại đi đóng đanh vua của các người hay sao?" Họ đồng thanh tuyên xưng: "Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Cêsar" . Thấy thế, truyền gia nhân mang cho ḿnh một chậu nước, Philatô rửa tay mà tuyên bố: "Ta vô can trong vụ này. Phần các người cứ việc đem ngài đi mà đóng đanh vào thập giá".

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Ôi Giêsu là Thiên Chúa làm người, Chúa đă đến thế gian để chứng tỏ cho loài người chúng con thấy Thiên Chúa là T́nh Yêu, một T́nh Yêu đă yêu thương chúng con qua việc hóa thân làm người trở nên như loài người chúng con. Thế nhưng, t́nh yêu tuyệt vời vĩ đại của Chúa đă bị loài người chúng con mù quáng hoàn toàn phủ nhận. Thế mà Chúa vẫn sẵn sàng cúi đầu lănh nhận bản án tử giá oan nghiệt vô cùng dắng cay của Chúa để chứng tỏ cho loài người chúng con thấy Chúa vẫn yêu thương chúng con cho tới cùng, cho tới khi chúng con nhận ra rằng chúng con vô cùng hèn hạ tội lỗi thực sự đă được Thiên Chúa toàn thiện yêu thương. Ôi lạy Chúa, phải chăng chính v́ Kitô hữu chúng con chưa thực sự cảm nghiệm được t́nh yêu của Chúa, nên chúng con vẫn tiếp tục sống không xứng đáng là môn đệ chứng nhân của Chúa, ở chỗ, chúng con không dám hiên ngang sống theo đường lối của Chúa, chỉ v́ sợ bị bạn bè bỏ rơi và chê cười, bị thế gian chống đối và thù ghét?

 

Hát Đường Thánh Giá

(Bờ Đá Xanh Tạ Tội của Đỗ Vy Ha)

            Nam (PK1): Như viên đá xanh ngủ yên giấc mộng lành, con say tiếng ca quên t́nh người bao la! Trong nỗi ước mơ bờ môi khẽ tạ tội. Vâng, vâng Chúa ơi dương trần này chơi vơi.

            Nữ (PK2): Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đọa đầy, con như ngất ngây trên đường trần vui say! Tay ôm khói hương Người đâu vắng đêm trường? Không mang nhớ thương cho ḷng đầy tơ vương.

            Chung (ĐK): Con giơ cao tay (tất cả giơ tay lên hát) xin tạ lỗi những ngày đă qua, theo chân loài người lên án Cha hiền ḥa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lời thứ tha, cho ân t́nh đầy ngọt môi say trầm ca.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

+

 

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Hai: Chúa Giêsu vác thập giá lên núi sọ.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Qua việc hai nguyên tổ loài người bất tuân phục Thiên Chúa, tội lỗi cùng với sự chết đă đột nhập thế gian. Bởi thế, từ đó, bất cứ một con người nào sinh vào trần gian này, nếu không được đặc ân miễn trừ của Thiên Chúa như trường hợp Mẹ Maria, cũng đều cảm thấy sự chết nơi chính nội tâm và đời sống của ḿnh. Sự chết đây, về cả tinh thần lẫn thể xác, chính là hậu quả của tội lỗi, tức của việc con người tự tách ḿnh ra khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch hiện hữu và sống động của ḿnh. Bởi không sống trong Thiên Chúa, con người thực sự đă sống trong sự chết, tức sống trong một t́nh trạng hoàn toàn phân rẽ với chính ḿnh, với tha nhân và với thiên nhiên. Họ đă không thực sự cảm thấy sự chết phân rẽ nội tâm của ḿnh là ǵ, khi họ bị giằng co giữa thiện và ác, đến nỗi có nhiều lúc họ không làm chủ được ḿnh và làm theo điều họ biết là xấu xa, tội lỗi, ác hại. Họ cũng không thực sự cảm thấy sự chết phân rẽ họ với tha nhân là ǵ, điển h́nh nhất là hiện tượng bạo lực cũng như li dị quá thịnh hành và phổ thông ngày nay. Họ cũng không thực sự cảm thấy sự chết phân rẽ họ với thiên nhiên là ǵ, qua cuộc đời làm ăn vất vả của ḿnh, để rồi cuối cùng, dù giầu sang phú quí, dù quyền hành danh tiếng, dù khôn ngoan tài giởi mấy đi nữa, cũng đành phải xuôi tay nhắm mắt trở về với bụi tro. Tự ḿnh, con người không thể nào thoát được thân phận vô cùng bất hạnh này. Thế nhưng, Thiên Chúa dựng nên con người theo h́nh ảnh Ngài và tương tự như Ngài không phải là để đọa đầy và hủy diệt họ cho bằng để họ được sống Sự Sống Thần Linh của Ngài. Bởi thế, đúng như lời Ngài hứa trong bản án nguyên tội, Thiên Chúa đă ra tay cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Ở chỗ, Ngài chẳng những đă hóa thân làm người như loài người nơi Đức Giêsu Kitô, mà c̣n bắt thân xác vô tội của vị Thiên Chúa làm người này phải gánh vác lấy tội lỗi và sự chết của con người nữa. Hiện thân của tội lỗi và sự chết do con người tạo ra để xử tử h́nh tội nhân trọng phạm là cây thập tự giá đă thực sự trở thành phương tiện Thiên Chúa muốn dùng để cứu độ loài người. Bởi đó:

 

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Được lệnh của quan tổng trấn, bọn lính hùng hổ xông đến, lột chiếc áo tím ra, mặc lại cho Chúa Giêsu áo của Người, đoạn xô Chúa Giêsu đi. Họ khệ nệ nâng cây thập giá nặng nề đang nằm dưới đất lên đặt trên vai Chúa Giêsu. Một người lính nhạo báng Người rằng: "Nào mời vua Do Thái tiến bước cho tới đỉnh vinh quang của ngài". Một người lính khác trịnh trọng hơn, cúi đầu trước Chúa Giêsu mà thưa: "Tâu vua Do Thái, chúng tôi xin hộ tống ngài cho đến khi ngài đăng quang trên ngai ṭa thập giá của ngài nhé". Thế là Chúa Giêsu bắt đầu con đường khổ giá tiến lên đồi Canvê… Hai tử tội khác cũng được áp giải đi cùng với Người.

 

Nghiệm Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

            Ôi Giêsu là Thiên Chúa làm người, Chúa đă đến thế gian để chứng tỏ cho loài người chúng con thấy Thiên Chúa là T́nh Yêu, một T́nh Yêu đă yêu thương chúng con qua việc hóa thân trở nên b́nh đẳng giống như loài người chúng con. Thế nhưng, Chúa không hóa thân làm người để ở với chúng con cho vui, mà chính là để chung phần bất hạnh với thân phận tội lỗi của loài người chúng con, bằng việc sẵn sàng ôm lấy cây thập tự giá là biểu hiệu của tội lỗi và sự chết do loài người chúng con tạo ra. Thế nhưng, lạy Chúa, phải chăng v́ chưa thực sự cảm nhận được t́nh Chúa yêu thương một cách sâu xa, nên tuy đă được Chúa chung phần và gánh vác lấy thân phận của ḿnh và cho ḿnh, Kitô hữu chúng con nhiều lần đă có những phản ứng không xứng đáng là môn đệ chứng nhân của Chúa, ở chỗ chúng con tỏ ra bất măn, kêu ca, than trách, thất vọng v.v., khi chúng con gặp tất cả những ǵ là trái ư, những ǵ làm cho bản tính tự nhiên của chúng con phải đau khổ?

.

Hát Đường Thánh Giá

(Ṿng Tay Cho Người)

            Nam (PK1): Ngày xưa Chúa Kitô thập giá vác trên vai, ṿng gai quấn trên đầu Người ra pháp trường. Người đi chết cho tôi, Người đi chết cho anh, chết cho em, đi chết cho đời ngày hôm nay.

            Nữ (PK2): Ngày nay Chúa Kitô t́nh mến thắm con tim, t́nh thương nhuốm máu đào Người đi cứu đời. Người đang sống trong tôi, Người đang sống trong anh, sống trong em, đang sống trong ḷng người hôm nay.

            Chung (ĐK): Người ơi có nhớ, Người đă chết cho đời. Người ơi có hay, Xin cho Người ṿng tay.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ ḿnh đi, vác thập giá ḿnh mà theo Chúa.

+

 

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Ba: Chúa Giêsu ngă xuống đất lần nhất.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Là Thiên Chúa làm người, Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Người là Thiên Chúa thật và là người thật. Người thực sự là một Thiên Chúa vô cùng toàn năng, đồng thời Người cũng thực sự là một con người yếu đuối như tất cả mọi người chúng ta. Người chẳng những đă suy nghĩ bằng trí khôn loài người của chúng ta, đă yêu thương bằng trái tim loài người của chúng ta, và đă làm việc bằng đôi bàn tay của loài người chúng ta, Người c̣n cảm thấy đói khát như chúng ta, nhất là cũng chảy nước mắt khóc như chúng ta v.v. Người thực sự đă nên giống loài người chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Bởi thế:

 

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)