C Hanh Mau Nhiem Man Coi

aminh Maria Cao Tan Tnh, BVL

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6

Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11

 

Copyright

1998 by Cao Tan Tinh

Khai Mac

(ng)

Xng:

            Nh Me Maria Vo Nhiem Nguyen Toi, chung ta hay cung nhau c hanh Mau Nhiem Man Coi.

Chung:

            e tng nh en tat ca nhng g "Thien Chua la tnh yeu" (1Jn.4:8,16) a yeu thng chung ta qua Con cua Ngai la c Giesu Kito, ang a truyen cho cac mon e cua Ngi trong Ba Tiec Ly: "Cac con hay lam viec nay ma nh en Thay" (Lk.22:19).

Xng:

            Vay, e bat au viec c hanh Mau Nhiem Man Coi ma tng nh en ang: "Cha a yeu Thay the nao Thay cung yeu cac con nh the" (Jn.15:9), chung ta hay tuyen xng c tin cua chung ta bang li Kinh Tin Knh la mot ban tom lc Tnh S Than Linh cua Thien Chua oi vi chung loai ngi, nhat la oi vi rieng Kito hu chung ta.

 

            Nam:            Toi tin knh mot Thien Chua, la Cha toan nang, ang tao thanh tri at, muon vat hu hnh va vo hnh.

            N:            ang "a yeu the gian en ban Con duy nhat cua mnh, e ai tin vao Con se khong chet nhng c s song i i" (Jn.3:16).

            Nam: Toi tin knh mot Chua Giesu Kito, Con Mot Thien Chua, sinh bi c Chua Cha t trc muon i. Ngi la Thien Chua bi Thien Chua, anh sang bi anh sang, Thien Chua that bi Thien Chua that, c sinh ra ma khong phai tao thanh, ong ban tnh vi c Chua Cha, nh Ngi ma muon vat c tao thanh.

            N:            "Ngi Con nay la phan anh vinh quang cua Cha, la hien than ch thc hu the Cha" (Heb.1:3)

            Nam:            V loai ngi chung toi va e cu roi chung toi, Ngi a t tri xuong the. Bi phep c Chua Thanh Than, Ngi a nhap the trong long trinh n Maria va a lam ngi.

            N:            "Chung ta a c thay vinh hien cua Ngi, vinh hien cua Ngi Con duy nhat en t Cha, ay an sung va chan ly" (Jn.1:14)

            Nam: Ngi chu ong anh vao thap gia v chung toi, chu kho hnh va mai tang thi quan Phongxio Philato.

            N:             Ngi "a en khong phai e c phuc vu, ma la e phuc vu, e hien than lam gia chuoc cho nhieu ngi" (Mt.20:28).

            Nam:            Ngay th ba Ngi song lai nh li Thanh Kinh. Ngi len tri, ng ben hu c Chua Cha, va Ngi se tr lai trong vinh quang, e phan xet ke song va ke chet, nc Ngi se khong bao gi cung.

            N:            Ngi chnh "la s song lai va la s song" (Jn.11:25), a en "cho chien c song va c song vien tron hn" (Jn.10:10).

            Nam:             Toi tin knh c Chua Thanh Than la Thien Chua, va la ang ban s song, Ngi bi c Chua Cha va c Chua Con ma ra. Ngi cung c phung th va ton vinh vi c Chua Cha va c Chua Con. Ngi a dung cac tien tri ma phan day.

            N:            Ngi la "ang c ban cho chung ta" (Rm.5:5), e "chng to cho tam linh chung ta thay rang chung ta la nhng ngi con cai cua Thien Chua" (Rm.8:16).

            Nam:             Toi tin co Hoi Thanh duy nhat, thanh thien, cong giao va tong truyen.

            N:            La "mot giong giong c tuyen chon, mot hang t te vng gia, mot chung toc thanh thien, mot dan ma Ngi a nhan lam cua rieng Ngi, e loan truyen nhng cong viec hien vinh cua ang a keu goi (ho) t toi tam vao anh sang dieu huyen cua Ngi" (1Pt.2:9).

            Nam:            Toi tuyen xng co mot phep ra e tha toi. Toi trong i ke chet song lai va s song i sau.

            N:            "Nh phep ra trong s chet vi Chua Kito, chung ta c chon tang vi Ngi, e nh Chua Kito phuc sinh t trong ke chet the nao bi vinh quang cua Cha the nao, chung ta cung c song mot s song mi nh vay" (Rm.6:4).

            Chung: Amen

Xng:

            o la tat ca Mau Nhiem Man Coi c tom gon trong Kinh Tin Knh, mot ban tuyen xng Thien Chua la Cha, ang chung ta a "c tai sinh bi nc va Than Linh" (Jn.3:5), khi Ngai to mnh cho chung ta qua Li Nhap The va trong Thanh Than. c thong phan S Song Than Linh vi Thien Chua la Cha cua mnh nh the, cung nhau chung ta hay nguyen rang:

            Nam:            Lay Cha chung con tren tri.

            N:            Cha "a chng to tnh yeu cua mnh oi vi chung (con) cho, trong khi chung (con) con la nhng toi nhan th Chua Kito a chet cho chung (con)" (Rm.5:8)        

            Chung: Chung con nguyen danh Cha ca sang, nc Cha tr en, y Cha the hien di at cung nh tren tri.

            N:            Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay.

            Nam:            La ch biet "lam theo y (Cha) va hoan tat nhng cong viec cua (Cha)" (Jn.4:34).

            N:             Va tha n chung con, nh chung con cung tha ke co n chung con.

            Nam:             Mon n ma chung con khong the tra nen Cha a ong tnh thng x xoa tat ca cho chung con bang gia Mau vo gia Con cua Cha (xem Mt.18:25-27; 1Pt.1:19).